Ontwerp Tracébesluit uitbreiding A27

ALTENA – De minister heeft het Ontwerp Tracébesluit getekend voor de toekomstige uitbreiding van de A27. Om deze informatie met burgers te kunnen delen zijn er informatieavonden gepland op 23, 28 en 29 juni.

De verbetering voor de doorstroming van het verkeer op de A27 is een stap dichterbij. Op 30 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A27 tussen de genoemde knooppunten.

Het concept plan omvat extra rijbanen ten noorden van Fort Altena, nieuwe bruggen, spitsstroken ten zuiden van Fort Altena en verbetering van knooppunt Hooipolder. De aanvang van de werkzaamheden is gepland in 2019.

Rijkswaterstaat organiseert voor omwonenden en andere belanghebbenden informatieavonden zodat geïnteresseerden het Ontwerp Tracébesluit en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) kunnen inzien.

De informatieavonden zijn op 23 juni in de Evenementenhal in Gorinchem, op 28 juni op Fort Altena en op 29 juni bij Boelaars in Raamsdonksveer. Alle bijeenkomsten zijn tussen 18.00 en 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp van de A27 op de website www.a27participatie.nl.