Brede opleiding voor muskusrattenvangers van start

REGIO – Deze week zijn ruim 70 muskusrattenvangers van Waterschap Rivierenland begonnen aan een 2-jarige MBO opleiding ‘Water- en groenbeheer’.

De opleiding, die wordt gegeven door Helicon MBO Velp in samenwerking met de waterschappen, heeft tot doel de afdeling Muskusrattenbeheer op een hoger plan te brengen. Tevens is de verwachting dat de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun carrière omdat ze beter geschoold en breder inzetbaar zijn. De opleiding vraagt ongeveer een dag per week, zodat het vangen van muskus- en beverratten gewoon doorgang vindt.

De afdeling Muskusrattenbeheer Rivierenland verzorgt het vangen van muskus- en beverratten voor vier waterschappen: Rivierenland, Hollandse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Voor Helicon MBO Velp is gekozen omdat zij al jarenlang vergelijkbare opleidingen elders in Nederland hebben verzorgd. Zowel voor peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers, als voor muskusrattenbeheerders.