Een AZC in Woudrichem?

WOUDRICHEM – In Noord-Brabant is aan alle gemeenten gevraagd te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen te huisvesten. De provincie is onderverdeeld in subregio’s die samenwerken om de opdracht van de provincie uit te werken.

Woudrichem vormt samen met Aalburg, Werkendam, Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk de subregio Biesbosch. De colleges van deze zes gemeenten hebben als uitgangspunt geformuleerd: Drimmelen en Woudrichem nemen de huisvesting van vluchtelingen op zich, die de asielprocedure nog moeten doorlopen en gehuisvest worden in een AZC en de andere gemeenten zorgen voor huisvesting van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de vergunninghouders.

Er is nog geen beslissing genomen door de gemeenteraad van Woudrichem. En ook is nog niet duidelijk welke locatie geschikt zou zijn, daarover is het college in overleg met het COA. De volgende locaties zouden in aanmerking kunnen komen: Het buitendijks bedrijventerrein aan de Afgedamde Maas aan de oostzijde van de vesting van Woudrichem, de omgeving van straat Bronkhorst in Andel, bij industrieterrein de Rietdijk in Giessen of een asielboot. Wellicht dienen zich nog andere geschikte locaties aan.

De gemeenteraad vergadert op 21 juni (opiniërend) en op 5 juli (besluitvormend). Als de raad dat wil, voert het college vanaf 5 juli uit wat besloten is. Na de zomer volgt het besluit of het haalbaar is een AZC in Woudrichem te vestigen en zo ja op welke locatie. Het is dan inmiddels september of oktober geworden.