Gemeente onderzoekt mogelijkheid extra hockeyveld

GORINCHEM – De gemeente Gorinchem onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een derde hockeyveld voor Rapid te realiseren op het terrein van voetbalverenigingen SC Gorkum en Raptim.

Bij Rapid is een extra hockeyveld noodzakelijk. Het voorstel is dat de clubs SC Gorkum en Raptim vanaf seizoen 2017-2018 gebruik gaan maken van de velden van SVW. De voetbalclubs staan in principe niet afwijzend tegenover deze ontwikkeling, maar er dient nog wel een aantal vragen te worden beantwoord.

Het voorstel van de gemeente aan SC Gorkum en Raptim vloeit voort uit de ‘beleidsregel aanleg buitensportvelden’ die onlangs door het college is vastgesteld. Kern hiervan is dat de gemeente helpt bij de aanleg van sportvelden als sportverenigingen behoefte hebben aan extra veldcapaciteit voor minimaal 5 jaar of langer. Voor het extra hockeyveld bij Rapid is er gekeken naar mogelijkheden binnen het complex van Rapid. Uitwijken naar een veld buiten het complex was een betere optie. Met de drie verenigingen is afgesproken dat zij zelfstandige verenigingen blijven. Ook het gebruik van de kantines van SVW, SC Gorkum en Raptim gaat op dezelfde manier door.