'Superdijk' beschermt Bommelerwaard

POEDEROIJEN – Het Munnikenland bij Slot Loevestein kan bij hoge waterstanden op de Waal meestromen met de rivier en draagt daarmee bij aan een hogere waterveiligheid langs de Waal.

Donderdag 9 juni sluiten minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland de werkzaamheden aan dit Ruimte voor de Rivierproject af. Het 550 hectare grote gebied is grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Hiervoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe ‘superdijk’ aangelegd. Deze dijk dient ook als vluchtplaats voor runderen en paarden op het moment dat het nieuwe natuurgebied overstroomt.

Door de afronding van dit project is op de Waal vanaf Nijmegen, in combinatie met andere Ruimte voor de Riviermaatregelen, een totale waterstandsdaling van 30 centimeter bereikt. De in 1995 geëvacueerde gebieden Tielerwaard en Bommelerwaard, een crisis die de directe aanleiding voor het programma Ruimte voor de Rivier vormde, zijn nu beter beschermd tegen hoogwater.