Jaarlijks onderzoek voor Wmo-voorzieningen

AALBURG – De gemeente Aalburg houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). De gemeente heeft onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem gevraagd het onderzoek in juni uit te voeren.

Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via de Wmo. Zij ontvangen een vragenlijst. De vragen gaan bijvoorbeeld over de huishoudelijke ondersteuning of begeleiding of over het gebruik van deeltaxivervoer of een traplift in uw woning.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor alle inwoners. Op basis van de resultaten kunnen wij namelijk ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de inwoners.