Gratis energieonderzoek met advies

ALTENA – De gemeenten in het land van Heusden en Altena willen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een impuls geven. De gemeenten richten zich hierbij op burgers die overwegen een woning te kopen.

Het kopen van een huis is een natuurlijk moment waarop aanpassingen en verbeteringen aan woningen plaats vinden. Om die reden willen de gemeenten burgers stimuleren na te denken over investeringen in energiebesparing van hun aan te schaffen woning. Veel van deze maatregelen kennen een korte terugverdientijd. Ook kan de investering een lagere maandlast tot gevolg hebben. Door tijdig na te denken over duurzaamheid kan een eventuele investering meegenomen worden in de financiering.

Om bij aspirant kopers een investering voor energiebesparende maatregelen te stimuleren, stellen de gemeenten gratis energieonderzoeken beschikbaar. Dit onderzoek bestaat uit een rapport waarin de mogelijkheden worden weergegeven, de kosten en het rendement van de investering en een keukentafelgesprek waar alles kan worden toegelicht en verduidelijkt. Woningen die in aanmerking komen liggen in één van de drie gemeenten en hebben een maximale verkoopwaarde van € 500.000.

Voor dit project hebben de gemeenten de samenwerking gezocht en gevonden met de makelaars in de regio. Via de makelaar in de regio worden de energieonderzoeken beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van serieuze belangstelling voor een woning of wanneer de verkoop juist heeft plaats gevonden. De energieonderzoeken worden uitgevoerd door de Duurzame Energie coöperatief Altena Biesbosch (DEcAB) en worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank Altena. Belangstellenden kunnen contact opnemen met hun makelaar.