Waterschap doet voorstel invoeren zomerschouw

ALTENA – Waterschap Rivierenland is van plan om in het Land van Heusden en Altena een ‘zomerschouw’ in te voeren. Dit voornemen komt voort uit de adviesnota van de stuurgroep Wateroverlast landelijk gebied, door het waterschap en ZLTO in het leven ge

Om regenbuien op te vangen moeten sloten in de polders de juiste diepte hebben en mag er niet teveel begroeiing staan. Voor de kleinere poldersloten zijn eigenaren van aangrenzende percelen hier verantwoordelijk voor. Eens per jaar maken zij ‘hun’ deel van de watergang schoon. Dat gebeurt nu in het najaar, wanneer de gewassen van het land zijn. Door dit ook in de zomer te doen, wanneer meeste extreme buien over het algemeen vallen, wordt de afvoercapaciteit van deze watergangen op een goed moment geoptimaliseerd en is er meer ruimte om de piekbuien op te vangen. Dit noemt men de zomerschouw en deze geldt dus als een extra onderhoudsronde.

Voor de invoering is er een inspraakprocedure voorgelegd aan inwoners. Het voorstel is om met ingang van 16 juli de zomerschouw in te voeren waarbij komende zomer wordt beschouwd als proefjaar/overgangsjaar. De inspraaktermijn loopt tot en met maandag 6 juni via Waterschap Rivierenland.