AZC van Woudrichem misschien in Andel?

ANDEL – Het nieuwe Asielzoekerscentrum (AZC) dat plaats moet gaan bieden aan 300 vluchtelingen komt misschien in Andel.

De gemeente Woudrichem geeft aan dat er mogelijkheden liggen in de omgeving Bronkhorst, dat is bij een doodlopend straatje tegenover de ingang van de sportvelden. Dat de plannen niet alleen serieus zijn maar dat men er ook vaart achter wil zetten blijkt uit de brief die inwoners in de directe omgeving eerder ontvangen hebben. De gemeente Woudrichem had circa acht mensen uitgenodigd om hen vrijdagavond te informeren over eventuele plannen, het werden er echter ruim 100.

In de loop van de dag was er veel onrust ontstaan op Social Media, omdat hij veel mensen vonden dat de gemeente veel breder had moeten informeren dan een paar omwonenden. Wethouder Paula Jorritsma probeerde wel op een aantal vragen antwoorden te geven, maar veel bewoners vonden desondanks dat de wethouder de meeste moeilijke vragen uit de weg ging. De gemeente maakte verder bekend dat naast de locatie Bronkhorst nog een aantal locaties in beeld zijn, er liggen misschien ook mogelijkheden op het buitendijks bedrijfsterrein aan de Afgedamde Maas aan de oostzijde van de vesting van Woudrichem, en bij industrieterrein De Rietdijk of toch weer een asielboot. Er is nog geen beslissing genomen. En ook is nog niet duidelijk welke locatie geschikt zou zijn, daarover is het college in overleg met het COA.

Natuurlijk blijft het daar niet bij: half juni komen er informatieavonden voor alle inwoners van met name de kernen Andel en Woudrichem. Daarvoor krijgt elk huishouden een uitnodiging.