Portefeuilleverdeling college B&W

GORINCHEM – Het college van B&W van Gorinchem heeft door het vertrek van Eeuwit Klink en het feit dat het CDA geen onderdeel meer van de coalitie uitmaakt, een voorlopige aangepaste portefeuilleverdeling gemaakt.

Alle wethouders krijgen er onderdelen bij, naast hun bestaande portefeuille. Wethouder Klink besloot zijn functie als wethouder namens het CDA neer te leggen wegens privé-omstandigheden. Het CDA trok zich daarop terug uit de coalitie, nadat bleek dat er geen steun was voor een nieuwe vijfde wethouder. De vier overgebleven coalitiepartijen gaan daarom als minderheidscoalitie verder.

Het college heeft afgesproken om de portefeuille van de vertrokken wethouder voorlopig als volgt te verdelen. Cultuur gaat naar Eva Dansen. Economie is gesplitst in lokaal en boven lokaal. Lokale economie gaat naar Hans Freije en boven lokale economie neemt Marcel Doodkorte voor zijn rekening. Hij krijgt ook Waardlanden onder zijn hoede. Binnenstad, stadspromotie en recreatie/toerisme gaat naar Arjen Rijsdijk. Op 16 juni wordt het voorstel om met vier wethouders verder te gaan, voorgelegd aan de gemeenteraad.