Biesbosch-regio pakt verantwoordelijkheid samen op

REGIO – De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam en Woudrichem geven samen invulling aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan vluchtelingen en vergunninghouders.

Dat hebben de zes colleges van burgemeester en wethouders deze week besloten. In de afgelopen periode hebben de colleges van burgemeester en wethouders een constructief en zorgvuldig proces doorlopen. In de loop van dit proces is geconcludeerd dat niets doen geen optie is. Men is gekomen tot een gezamenlijke verdeelsleutel.

Het uitgangspunt van de Biesbosch gemeenten is dat Drimmelen en Woudrichem de huisvesting van vluchtelingen op zich nemen en de andere gemeenten de vergunninghouders. De gemeenten zullen onderling in overleg treden over de exacte ingangsdatum, de aantallen, de duur en de eventuele financiële compensatie. Drimmelen en Woudrichem gaan ieder 300 asielzoekers opvangen in AZC’s.

Op 31 maart richtte de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, aan de genoemde gemeenten het verzoek om als ‘subregio Biesbosch’ locaties voor noodopvang voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Ook de overige Brabantse gemeenten ontvingen een dergelijk verzoek met de vraag om uiterlijk 25 mei te laten weten hoe de gemeenten met het verzoek omgaan.