WAVA/!GO laat stabiel financieel resultaat zien

OOSTERHOUT – Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/!GO heeft op 28 april 2016 het jaarverslag 2015 goedgekeurd en vastgesteld. WAVA/!GO heeft het jaar 2015 afgesloten met positieve cijfers.

WAVA/!GO sluit 2015 met een stabiel resultaat af. Het financiële resultaat is vergelijkbaar met het jaar er voor. Het bedrijf heeft aan meer mensen werk geboden dan waar subsidie voor was. Oorzaak is dat de rijkssubsidie harder terugloopt dan het aantal medewerkers. Voor het jaar 2016 wordt een vergelijkbare situatie verwacht. Afgewacht moet worden wat dit in financiële zin gaat betekenen.

In 2015 was de gemeentelijke bijdrage een half miljoen lager wat invloed heeft op de teruggave aan de deelnemende gemeenten. Dankzij de goede resultaten heeft het bestuur besloten om € 166.000 uit te keren. Uit het jaarverslag komt naar voren dat 20% van de medewerkers een beschermde werkplaats heeft intern bij WAVA/!GO. Dat betekent dat maar liefst 80% van de medewerkers extern een werkplek heeft gevonden. Als gekeken wordt naar het totale aantal medewerkers blijkt dat 55% een werkplek binnen de eigen gemeenten heeft gevonden. Deze resultaten bevestigen dat op de juiste wijze invulling wordt gegeven aan een belangrijke doelstelling van de participatiewet; medewerkers begeleiden naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.