Start aanleg recreatief fietspad

REGIO – Nog voor de zomer moet het klaar zijn: een recreatief fietspad dat loopt over Landgoed Kraaiveld van de Nieuwe Banne in Sleeuwijk naar Oudbroek op de Oudendijk.

Een natuurvriendelijk pad met halfverharding en wildroosters waar vee niet overheen kan, maar fietsers wel. Onderaan het talud waar het bestaande wandelpad nu langs de Roef loopt, komt het fietspad. Het wordt verhard met gralux, wat zorgt voor een harde, stabiele laag met een natuurlijke uitstraling. Fietsers die nu nog over de Roef fietsen, hebben straks een veilig alternatief, dat door het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt.

Het fietspad is een gezamenlijk project van de gemeenten Werkendam en Woudrichem met medewerking van Landgoed Kraaiveld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door DVA engineering b.v. uit Giessen en zijn op 9 mei gestart. Half juni is het pad klaar. Tijdens de werkzaamheden kan er op de Roef korte tijd lichte hinder zijn door een halve rijbaanafzetting. Voor wandelaars zou er hinder kunnen zijn van graafmachines langs het wandelparcours.