Brede steun om sportaccommodaties te verduurzamen

ALTENA – Er is brede steun voor het CDA-plan om Brabantse sportaccommodaties te verduurzamen, een motie waarover Provinciale Staten vrijdag stemde.

Statenlid Roland van Vugt, woordvoerder energie, diende de motie in, gesteund door negen andere fracties. Kern van de motie is het verlagen van de energielasten van sportclubs door ze, geholpen door de provincie, van zonnepanelen, ledverlichting en andere energiebesparende faciliteiten te voorzien.

Het plan van het CDA is een reactie op het Uitvoeringsprogramma Energie 2016-2019, waarin politieke partijen met een symbolisch lege bladzijde werden uitgenodigd om mee te denken over het energiebeleid van de provincie. Wat het CDA betreft worden deze pagina gevuld met heel concrete projecten, die zijn verbonden met de Brabantse samenleving en bijdragen aan een structurele verduurzaming van de provincie. Er zijn in Brabant ruim 5.100 sportorganisaties, waarbij bijna 700.000 Brabanders zijn betrokken.