Toch een balie in de Notenhoff geplaatst

ANDEL – Bij de opening van de Notenhoff in Andel in mei 2015 is er gekozen om geen balie of receptie te creëren. Voor de veiligheid van bewoners, verzorgende, bezoekers en leveranciers is de hoofdingang op slot gegaan.

In de praktijk is echter gebleken dat deze maatregel tot problemen kan leiden. Op initiatief van o.a. leden van de cliëntenraad, medewerkers en verzorgenden om de bereikbaarheid en toegankelijkheid eenvoudig en veilig te maken, heeft men een balie in de hal van de Notenhoff geplaatst. Om deze balie te laten functioneren wordt een beroep gedaan op vrijwilligers en geïnteresseerden om deze balie te bemensen.

Voor een deel van de beschikbare tijden is dat gelukt, maar er zijn tijden dat deze mooie en functionele balie nog niet is bezet, vooral in de avonduren worden vrijwilligers en/of geïnteresseerde gezocht. De financiële middelen voor deze balie zijn beschikbaar gesteld door de ‘Vrienden van de Notenhoff’. Voor het bemensen van de balie kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij Bert Noorloos via b.noorloos@maaswaarden.nl.