Gorcumse vluchtelingen blijven in de regio

GORINCHEM – De vluchtelingen die zijn opgevangen in de noodopvanglocatie in het Belastingkantoor in Gorinchem krijgen in mei duidelijkheid over hun verblijfsvergunning.

Daarna worden zij verwezen naar een gemeente waar ze kunnen gaan wonen. De regio AV en een aantal gemeenten uit de Drechtsteden hebben COA het aanbod gedaan om deze mensen – binnen de reguliere taakstelling – op te vangen in de eigen regio. Dit om inhumaan ‘gesleep’ met mensen naar diverse plekken in het land te voorkomen. COA heeft dit aanbod geaccepteerd. De betrokken gemeenten in de regio – Alblasserdam, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht – hebben in 2016 een taakstelling van in totaal 514 vergunninghouders. Dit aantal wordt door het aanbod van de regio AV en een deel van de Drechtsteden aan COA niet overschreden. Verwacht wordt dat 85% van de ca. 260 bewoners van de opvanglocatie Belastingkantoor een verblijfsvergunning krijgen.

Door de mensen die nu al binnen de regio opgevangen worden, ook een woonplaats in de regio te bieden, hoeven ze niet weer op nieuw te beginnen met een band opbouwen met een nieuwe woonplaats. De groep is immers al gewend in de regio AV/Drechtsteden, omdat zij daar in de crisisnoodopvang hebben gezeten. Vanuit dat perspectief kan er ook snel gestart worden met een goede integratie binnen de verschillende gemeenten. Kinderen die nu naar de internationale schakelklassen in Gorinchem of de Drechtsteden gaan kunnen daar dan ook gewoon naar toe blijven gaan.

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten de taakstelling voor de eerste helft van het jaar veelal al weten te realiseren. Ook de invulling van de taakstelling in de tweede helft van het jaar lijkt geen problemen op te gaan leveren. De plaatsing van vergunninghouders heeft het afgelopen jaar niet geleid tot langere wachttijden voor woningzoekenden blijkt uit gegevens van de woningcorporaties.