Overhandiging van het boek van Jos Bakker

WOUDRICHEM – Het Visserijmuseum Woudrichem vindt het belangrijk dat de geschiedenis van Woudrichem onder de aandacht van het publiek gebracht wordt.

Daarom organiseert het museum, naast het tentoonstellen van haar prachtige collectie, ook veel activiteiten die de vaardigheid in en de kennis van oude ambachten die te maken hebben met het vissersverleden van de poorters van Woudrichem, op peil houden. Daarom werd er bijvoorbeeld begin april het zilveren spaantje uitgereikt aan een aantal cursisten die het netten breien voldoende onder de knie hebben.

Een hernieuwde activiteit is het onder de aandacht brengen van de visrechten die de poorters en poorterskinderen van Woudrichem al sinds 1362 in hun bezit hebben. Hiervoor is door het museum een project opgezet waarin een drietal onderdelen na elkaar gerealiseerd zullen gaan worden. Deze onderdelen zijn: Een luxe herziene uitgave van het boek over de visrechten van de poorters en poorterskinderen van Woudrichem door Jos Bakker, een kinderboek over hetzelfde onderwerp geschreven door Lizzy van Pelt en een educatief programma voor de boevenbouw van de basisschool.

Zaterdag 7 mei om 14.00 uur vindt tijdens Levend Museum in het museum de overhandiging plaats aan verschillende personen en instanties van de eerste exemplaren van het boek van Jos Bakker. Daarna is het boek, dat gedrukt is een oplage van 250 stuks, voor € 27,50 te koop in het museum.