Gemeentedienst Genderen met Jacques Brunt

GENDEREN – Op 1 mei om 18.30 wordt in de Gereformeerde Kerk Genderen een gemeentedienst gehouden, waarin voorganger en evangelist Jacques Brunt zal spreken over het thema ‘Bitter of Beter’.

Veel mensen, binnen en buiten de kerk, zijn bitter geworden. Dat heeft vaak allerlei oorzaken. Afwijzing door mensen, moeilijke levenssituaties en soms ook teleurstelling in de kerk. Tijdens deze samenkomst denkt men na over het leven van Hanna. Een bijzondere vrouw. Een vrouw die menselijk gesproken volop reden had om bitterheid in haar hart en leven toe te laten. Het tegendeel is echter waar. Uit deze geschiedenis blijkt dat wat ons ook overkomt Gods genade sterker is en we bewaard kunnen blijven voor bitterheid. Kortom, een actueel thema met genoeg stof voor een inspirerende en opbouwende samenkomst.

Muzikale begeleiding van de samenzang is door Juliën Blijenberg, Wim Buijs en Connie van Veen. Ook zingen ze zelf enkele liederen van o.a. Trinity, Marcel en Lydia Zimmer en Joke Buijs. Na de dienst is er gelegenheid na te praten en iets te drinken.