Onderhoudswerkzaamheden in de historische haven

WOUDRICHEM – De gemeente Woudrichem heeft in de week van 18 april in de historische haven onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Er is gebaggerd bij de drijvende brug omdat deze bij laag water op het slib kwam te liggen waardoor er schade ontstond aan de brug. Tegelijkertijd ontstond de mogelijkheid om achterstallig onderhoud aan het groen direct naast de brug uit te voeren. Hierbij zijn enkele doorgeschoten bomen verwijderd.

Omdat het nu eigenlijk broedseizoen is, zijn de bomen vooraf tweemaal geïnspecteerd op aanwezigheid van broedende vogels. Dat was niet het geval. Tot slot zijn er een aantal stutpalen van de drijvende steiger vervangen.