Denk mee als inwoner over de toekomst van Altena

ALTENA – De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn gestart met de voorbereidingen voor een herindeling per 1 januari 2019.

De gemeenten hebben met elkaar afgesproken om vroeg in het proces te starten met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Deze toekomstvisie is het kompas voor de nieuwe gemeente voor de komende jaren. De toekomstvisie wordt niet bedacht achter de bureaus op de drie gemeentehuizen. In plaats daarvan gaan visiegroepen uit de bevolking aan de slag met het opstellen van een eigen visie voor de nieuwe gemeente. Uit de visies die door de visiegroepen worden gemaakt zal de komende maanden dé toekomstvisie voor de nieuwe gemeente ontstaan.

De inwoners van Aalburg, Werkendam en Woudrichem worden van harte uitgenodigd om mee te doen. U kunt zich individueel aanmelden of als groep. Als u zich individueel aanmeldt dan wordt u onderdeel van een groep betrokken inwoners uit de drie gemeenten. De groepen worden breed samengesteld zodat inwoners uit verschillende kernen en met uiteenlopende achtergronden een bijdrage kunnen leveren. Groepen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn vanuit een school, een kerk een sport- of ondernemersvereniging. Groepen bestaan uit ongeveer 10 tot 12 personen.

U maakt onderdeel uit van een uniek proces. Het is voor u een uitgelezen kans om mee te denken over de nieuwe gemeente. Uw eigen voorkeuren en wensen kunnen een plekje krijgen in de toekomstvisie die u met uw groep gaat maken. Op 18 mei worden de visiegroepen aan elkaar en aan de gemeenteraden van de drie gemeenten voorgesteld. Ook wordt dan de opdracht voor de visiegroepen nader toegelicht. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van de samenwerkende gemeenten: www.samenwerkendegemeentenaww.nl/toekomstvisie. De deadline voor aanmelding is 1 mei 2016.