Ondertekening Convenant VVE

WIJK EN AALBURG – Het convenant voor Onderwijsachterstandenbeleid / Beleid voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is tot stand gekomen en zal worden ondertekend door alle partijen.

Het convenant is opgesteld ter voorkoming van ontwikkelingsachterstanden bij jonge
kinderen in de leeftijd tot 6 jaar, bijvoorbeeld op het gebied van taal/spraak-,
motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor werken het consultatiebureau, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basisscholen en bibliotheek samen en voeren regelmatig overleg hierover. Al deze partijen zijn dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant.

Donderdag 21 april zal er een officieel tekenmoment zijn. Wethouder Cees Schreuders zal namens de gemeente Aalburg aanwezig zijn en het convenant mede ondertekenen.