Stil asfalt voor de Dijkgraaf den Dekkerweg

WERKENDAM – Nog voor de zomer wordt de deklaag vervangen van de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam. Het betreft het weggedeelte tussen de Bandijk en de rotonde. De nieuwe deklaag wordt voorzien van steenmastiekasfalt (SMA).

Een van de belangrijkste eigenschappen van dit asfalt is dat het aanzienlijk stiller is dan de huidige deklaag. De levensduur van SMA is gemiddeld 20 jaar. In 2012 heeft de gemeenteraad gesproken over de ervaren geluidsoverlast door het autoverkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg. De aanleiding hiervoor was een verzoek van de werkgroep ‘geluidoverlast Dijkgraaf den Dekkerweg’. Om deze overlast terug te dringen zijn er twee mogelijkheden: Verlagen van de snelheid en geluidsreducerend asfalt.

In september 2012 is de maximum snelheid tussen de rotonde met de Borcharenweg en de komgrens nabij de Waterman verlaagd naar 60 km/u. Ook is toegezegd dat op het moment dat het asfalt aan vervanging toe is, gekeken zou worden naar de mogelijkheden van het toepassen van geluidsreducerend asfalt en de kosten daarvan. De totale kosten van deze vervanging inclusief de benodigde reparaties bedragen € 450.000,–. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd.