Beursvloer Altena levert 53 matches op

WERKENDAM – Op de eerste Beursvloer Altena die werd gehouden in Fort Altena te Werkendam heerste een gezonde spanning totdat de eerste gongslag viel en de beurs was geopend.

Na de opening werd er net als op een echte beurs gehandeld en werden er afspraken gemaakt tussen de beursgangers. Beursvloer Altena is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Bedrijven, lokale overheid, scholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar en maken matches in een informele en dynamische sfeer. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst.

De bedrijven bieden kennis, hand- en spandiensten, faciliteiten en/of middelen aan en het maatschappelijke veld biedt een tegenprestatie. Telkens als er een deal werd gesloten was dat te horen via de beursgong, die door sommigen enthousiast werd aangeslagen. Tijdens de eerste Beursvloer Altena werden 53 matches gesloten die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van € 29.000,00. De organisatie was tevreden over de opkomst en de gedane zaken en is zeker van plan volgend jaar weer een Beursvloer te gaan organiseren.