Stralingsonderzoek voormalige vuilstort Veen

VEEN – Momenteel vinden er afgravingen plaats van vervuilde grond op de voormalige vuilstort te Veen, het voormalige sportpark De Heuye.

Maandag werd via de media ongerustheid gehoord vanuit de samenleving over mogelijk
ziekenhuisafval, met als gevolg stralingsgevaar op deze locatie. Hoewel de zintuiglijke waarnemingen in het veld tijdens de saneringswerkzaamheden en ook de eerdere bodemonderzoeken daartoe geen aanleiding gaven, heeft de gemeente toch een
stralingsonderzoek laten uitvoeren door een deskundig bureau. Dit om gevoelens van onrust bij de bevolking te voorkomen.

Stralingsdeskundig bureau, RadiatCo B.V. uit ‘s-Heerenhoek heeft dinsdag metingen verricht. Er zijn geen meetwaardes die aanleiding geven om te vermoeden dat de vrijstellingsgrenzen worden overschreden. Aanvullend onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.