Een fusie met grote voordelen voor de Biesbosch

BIESBOSCH – In maart 2016 zijn het Streekfonds Biesbosch en het Beleef- en Geef Fonds NP De Biesbosch bestuurlijk samengegaan.

Praktisch gesproken betekent dit dat de Stichting Beleef- en Geef Fonds wordt opgeheven, enkele bestuursleden van het Beleef- en Geef Fonds zijn toegetreden tot het bestuur van het Streekfonds. Ook zijn de statuten van het Streekfonds hierop aangepast. De doelstellingen van beide fondsen zijn volledig overeind gebleven. Het Beleef- en Geef Fonds blijft wel als naam behouden, maar valt nu dus onder een samengevoegd bestuur. Ook de activiteiten van het Beleef- en Geef Fonds blijven geheel in stand.

Het Beleef- en Geef Fonds maakt mede hierdoor een nieuwe doorstart. 15 bedrijven hebben aangegeven actief te willen bijdragen. Zij worden daarbij ondersteund door een extra subsidie die het Parkschap NP De Biesbosch hiervoor van de provincie hebben gekregen. Het Streekfonds meldt dat dit samengaan veel voordelen biedt voor de Biesbosch en haar omgeving zowel aan de Zuid-Hollandse kant als aan de Brabantse inclusief het Land van Heusden en Altena.