Biesbosch-gemeenten vragen COA om werk te maken

REGIO – De Brabantse Biesbosch-gemeenten – Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam en Woudrichem – vragen om meer flexibele mogelijkheden voor de aard en opvang van asielzoekers en vergunninghouders.

De ‘eigenschaligheid’ van opvang is volgens hen cruciaal in het realiseren van de opgave die er ligt voor de opvang in heel het land. De Biesbosch-gemeenten werken samen aan oplossingen voor de opvang van 551 vluchtelingen en 323 vergunninghouders. Die opdracht vloeit voort uit het Brabant-pact dat Commissaris van de Koning Wim van de Donk vorige week presenteerde.

Deze week zijn de Biesbosch-gemeenten tweemaal om de tafel gegaan om te werken aan oplossingen. De urgentie is groot en de gemeenten zijn aan de slag gegaan. Iedere gemeente gaat allereerst actief op zoek naar de mogelijkheden die men afzonderlijk ziet om gezamenlijk de opgave voor de Biesbosch in te vullen. De Biesbosch-gemeenten zijn het er over eens dat het mogelijk maken van kleinschalige opvang het zoeken van een oplossing voor het opvangvraagstuk sterk vereenvoudigt. Daarnaast zien zij een grote kans in het ontlasten van de huidige AZC’s door het zo snel mogelijk huisvesten van vergunninghouders conform de wettelijke taakstelling en het huisvesten van extra vergunninghouders bovenop de wettelijke taakstelling, al dan niet in de vorm van tijdelijke opvanglocaties of semi-permanente bouw. Het probleem hierbij echter is dat de forse kosten die gepaard gaan met de opvang van extra vergunninghouders niet volledig worden vergoed.

Na het gesprek op vrijdag 8 april tussen de 11 coördinerende burgemeesters, de Commissaris van de Koning en de Staatssecretaris gaan de Biesbosch-gemeenten verder met de uitwerking van een concreet plan. De zes gemeenten vormen daarvoor een ambtelijke werkgroep die een plan van aanpak hiervoor gaat maken. Het streven is om dit plan uiterlijk 15 mei gereed te hebben.