Overeenkomsten groenonderhoud in Aalburg

AALBURG – Vorig jaar is de gemeente Aalburg gestart met het project: “Groen samen doen”. Het doel van dit project is de inwoners te betrekken bij de herinrichting van de groenvoorziening in hun woonomgeving.

Inmiddels zijn er al een aantal mooie resultaten te melden. Wethouder Pim Bouman heeft samen met Paul Pijpers, voorzitter van de dorpsraad Drongelen, een convenant ondertekend. De dorpsraad gaat vrijwel al het openbaar groen in Drongelen onderhouden.

Een bewonerscollectief van de wijk Zuidrand Eethen zal het onderhoud van de groenvoorziening in de wijk gaan verzorgen. De ondertekening van het convenant heeft plaatsgevonden op 4 april. Eerder al was er een convenant afgesloten met voetbalvereniging GDC in Eethen. GDC onderhoudt de groenvakken van de gemeente bij het voetbalcomplex en bij kindcentrum De Bogert in Eethen.

In Drongelen, Eethen en Meeuwen hebben zich collectieven gemeld om openbaar groen te adopteren. In alle dorpskernen worden ook met individuele bewoners afspraken gemaakt. In totaal zijn er inmiddels afspraken gemaakt over adoptie van groen met zo’n 70 inwoners en vier collectieven. Er is bijna 16.000 vierkante meter openbaar groen geadopteerd. Wethouder Pim Bouman is tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat.