Van Vugt pleit voor duurzaam sporten

WOUDRICHEM/ALTENA – Het CDA wil dat de provincie Noord-Brabant sportaccommodaties helpt te verduurzamen door, via voorfinanciering en kennisuitwisseling, het aanbrengen van ledverlichting en zonnepanelen te faciliteren.

Het Woudrichemse statenlid Roland van Vugt heeft dit standpunt ingebracht tijdens de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Energie dat het College van GS heeft opgesteld. De provincie Noord-Brabant wil dat in 2020 14% van het energiegebruik duurzaam is. In 2050 moet Brabant energieneutraal zijn wat de provincie betreft. Van Vugt: “Een mooie ambitie, die alleen slaagt als we de Brabanders inwoners en ondernemers meekrijgen en laten we vooral heel concreet aan de slag gaan. Ook in het Land van Heusden en Altena biedt dit kansen.

Gedeputeerde Spierings van Energie heeft toegezegd het voorstel van het CDA in haar uitvoeringsprogramma op te nemen en verder uit te werken.