Vergadering van de fusieraad in Werkendam

ALTENA – Maandag 4 april 2016 vergadert de Fusieraad van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De vergadering is in de raadzaal van Werkendam en begint om 19.30 uur.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer M. Franzel. Op de agenda staat onder meer de toelichting op het plan van aanpak herindeling en het herindelingsproces, het stappenplan om te komen tot een toekomstvisie en een presentatie van het bureau dat het proces om te komen tot een toekomstvisie begeleidt.

De volledige agenda met achterliggende stukken vindt u op de website van de samenwerkende gemeenten AWW, www.samenwerkendegemeenten-aww.nl.