Waterschap oefent sluiting coupures Steurgat

WERKENDAM – Woensdagochtend 6 april oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van de drie coupures langs het Steurgat in Werkendam. Die bevinden zich aan het Steurgat ter hoogte van de Jachthaven De Steur.

Eind 2015 is de dijkversterking langs het Steurgat gereed gekomen, waarbij de dijk 1 meter is verhoogd. Er zijn toen tegenover de jachthaven drie coupures, verlagingen in de waterkering, aangebracht om de toegang tot woningen en bedrijven open te houden. Tijdens de oefening op 6 april worden deze nieuwe coupures voor het eerst gesloten. De sluiting begint om 9.00 uur en is omstreeks 11.00 uur afgelopen.

Bij zeer hoogwater op het Steurgat worden de coupures met aluminium schotten gesloten, om te voorkomen dat water het gebied in stroomt. Tijdens de oefening wordt op een aantal zaken gelet: Hoe verloopt de samenwerking tussen waterschap, gemeente en aannemer? Zijn alle benodigde materialen beschikbaar en in goede staat? Verloopt alles volgens de sluitingsprocedures en hoeveel tijd is nodig voor het sluiten en het weer openen van de coupure? Gezien de ligging van de coupures is geen verkeershinder te verwachten van de oefening.