Trema Kinderopvang en Welzijn winnaar Succes Award

NIEUWENDIJK – Trema Kinderopvang BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Kinderopvangbranche.

Zij heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming met een zeer sterke positionering. Trema Kinderopvang BV biedt kinderdagopvang (KDV), voorschool (voorheen peuterspeelzaalwerk genoemd), buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang aan voor kinderen van tien weken tot 13 jaar. Tevens is de organisatie, via zusterbedrijf Trema Welzijn BV, ook in de welzijnssector actief, onder andere met maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Hoewel Trema feitelijk de enige in de regio is die kinderopvang en welzijn in één entiteit heeft verenigd, wordt zij als een van de beste bedrijven op dit gebied gezien. Het eerste kinderdagverblijf startte Trema Kinderopvang dit jaar precies 25 jaar geleden in 1991. Trema Kinderopvang BV is opgericht in 2007. De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Trema Kinderopvang BV een stabiele, vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen.

De huidige positie en daarmee ook de reputatie van Trema is vooral te danken aan de wijze waarop de huidige directeur bestuurder Marjolijn Wilschut, sinds haar aantreden in april 2014 haar taak ter hand heeft genomen. Momenteel worden er ruim 800 kinderen opgevangen in de locaties van Trema.