Kwijtschelding belastingen lage inkomens

ALTENA – Heeft u een laag inkomen en weinig of geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Niet alle belastingen vallen onder de kwijtscheldingsregeling. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing wel, maar bijvoorbeeld de baatbelasting niet.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over kwijtschelding kunt u terecht bij Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, het SVHW, te Klaaswaal. Meer informatie leest u op de website www.svhw.nl.