Waterschap test hoogwaterkering Afgedamde Maas

WIJK EN AALBURG – Op donderdagochtend 31 maart test Waterschap Rivierenland de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas.

Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd. Ieder jaar test Waterschap Rivierenland hoogwaterkering Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg. Deze stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor, dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Het maximale peil in de Afgedamde Maas is +3,50 meter ANP. De stabiliteit van de dijken langs de Afgedamde Maas is bij hogere waterstanden niet meer te garanderen.

Tijdens de oefening wordt op een aantal zaken gelet: Hoe verloopt de samenwerking tussen waterschap en Rijkswaterstaat? Verloopt alles volgens de sluitingsprocedures en hoeveel tijd is nodig voor het sluiten en het weer openen van de hoogwaterkering? Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 31 maart het scheepvaartverkeer van 9.30 uur tot 11.30 uur zijn gestremd.