Controle inbraakpreventie in Werkendam

WERKENDAM – Op maandagavond 14 maart 2016 werkten verschillende agenten en gemeenteambtenaren mee aan een inbraakpreventie in Werkendam.

In totaal zijn er 375 woningen gecontroleerd. Het bleek dat er 72 poorten/schuren niet waren afgesloten. In deze vrij toegankelijk schuren stonden bij elkaar opgeteld 60 fietsen, die op hun beurt niet op slot stonden.

Tijdens de controle werd door de agenten een zogenoemde ‘voetjesactie’ gehouden. Dit houdt in dat agenten controleren of huizen van bewoners wel goed beveiligd zijn tegen eventuele inbrekers. Zij checken dan bijvoorbeeld of tuinpoorten en schuurdeuren wel afgesloten zijn. Het gaat dan echt om de basisprincipes van het beveiligen van een huis. Zoals: is de deur op slot en staan er geen ramen wagenwijd open?

Als er iets niet in orde is, leggen de agenten in de schuur of woning een papieren ‘voetje’ neer. In de begeleidende tekst worden de bewoners erop attent te maken dat hun huis of schuur vrij toegankelijk is voor inbrekers. In Werkendam ging het om 72 tuinen en schuurtjes waarvan de eigenaren het wel heel gemakkelijk maakten voor het dievengilde. Tijdens de controles kregen de agenten uit de verschillende wijken veel positieve reacties van burgers. Er zullen in de toekomst nog meer van dit soort acties gehouden gaan worden.