Burgers bieden minder restafval aan

WERKENDAM – Inwoners van de gemeente Werkendam bieden steeds minder, duur, restafval aan. Dit blijkt uit de afvalinzameling cijfers over 2015 die de gemeente bekend heeft gemaakt.

De cijfers over 2015 zijn positief. Inwoners bieden ook dit jaar weer minder restafval aan. De grijze container staat weer minder aan de weg. In 2015 was dat nog maar 8,5 keer per jaar. De groene container wordt vaker gebruikt en de hoeveelheid GFT-afval is fors gestegen. Dit komt mede omdat het groene afval gratis opgehaald wordt.

Ook in 2016 kijkt de gemeente kritisch naar de inhoud van de containers. Dit jaar niet alleen bij de grijze container, maar ook bij de groene. De containers dienen immers alleen gebruikt te worden voor het daarvoor bestemde afval. Afval scheiden doe je via de milieustations. Bovendien zijn de openingstijden van deze stations steeds ruimer.