Convenant MVO getekend bij De Rooy Hoveniers

DUSSEN – De Rooy Hoveniers biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en is daardoor een voorbeeld voor andere bedrijven.

Dit werd woensdag 2 maart bij De Rooy Hoveniers in Dussen door het tekenen van het convenant MVO bekrachtigd. Met dit convenant wordt invulling gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Partijen stellen zich tot doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een voor hen passende wijze te betrekken in de reguliere arbeidsmarkt. De Rooy Hoveniers voelt zich mede verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wim de Jong, Wethouder gemeente Werkendam, was ook aanwezig bij de ondertekening. Tevens wilde hij zien hoe dit bedrijf uit de gemeente Werkendam invulling geeft aan maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Rooy maakt voor de werving en selectie gebruik van WSP WerkLink. Via WSP WerkLink wordt het functieprofiel uitgezet naar UWV, Dongemond gemeenten en !GO.