Archief Classis Heusden en Almkerk overgedragen

HEUSDEN – Met de ondertekening van een akte van overbrenging is het archief van de classis Heusden en Almkerk over de periode 1566-2009 in beheer overgedragen aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

De Gereformeerde classis Almkerk en de Hervormde classis Heusden, tot 1816 classis Gorinchem, zijn per 1 mei 2009 opgegaan in de classis Heusden-Almkerk. De gemeenten uit het Land van Heusden en Altena en de Langstraat maken hier deel van uit. Het archief is in opdracht van de classis Heusden-Almkerk door het Streekarchief geïnventariseerd. Een serie archiefstukken van de classis Almkerk over de periode 1856-1963 moet hier nog in worden opgenomen.

In het bijzijn van inventarisator Liesbeth Verwimp en diaken A.D. Drost ondertekende preses ds. G.J. Wolters de akte van overbrenging, waarmee het archief in beheer bij het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is overgedragen. Via www.salha.nl is de inventaris te bekijken en doorzoeken. De hierin opgenomen archiefstukken kunnen op de studiezaal van het Streekarchief worden ingezien.