Mogelijke Bedrijven Investeringszone in 2017

WERKENDAM – Het bestuur van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Als de vereniging de ondernemers warm krijgt voor deze vorm van samenwerken, kan de BIZ op 1 januari 2017 ingaan. Een BIZ is een instrument voor ondernemers uit een afgebakend gebied om de kwaliteit van het werkgebied te verbeteren. De kosten voor deze verbetering worden verdeeld over alle belanghebbenden. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van de betrokken ondernemers instemt met de BIZ.

Bij het verbeteren van de kwaliteit moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid en de economische ontwikkeling van de bedrijven. Met andere woorden: samen werken aan een schoon, veilig, goed bereikbaar terrein met de juiste uitstraling. De gemeente heeft ook een rol bij het stand komen van een BIZ. Het college heeft aangegeven in beginsel aan dit proces te willen meewerken. Naast een aantal juridische stappen die van de gemeente worden gevraagd, is het ook de gemeente die een stemronde voor de ondernemers moet uitschrijven om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een BIZ Als het BIZ eenmaal is gerealiseerd is het de gemeente die via de WOZ de bijdrage aan het BIZ bij de ondernemers int. Ook heeft de gemeente een controlerende taak op de gang van zaken. Als de raad positief besluit, zal de gemeente aansluitend de stemming organiseren. Als deze voldoende positief uitvalt, kan het BIZ op 1 januari 2017 een feit zijn.