Enquête over veiligheid voor inwoners van Altena

ALTENA – De afgelopen jaren hebben de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk eens in de twee jaar een enquête uitgezet onder de inwoners om de veiligheidsbeleving van de burgers te peilen en in kaart te brengen.

Ook dit jaar wordt er weer een veiligheidsenquête uitgeschreven. Door deze enquête krijgen de gemeenten meer inzicht in de leefbaarheid en veiligheid van de leef/woonomgeving. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek ontstaat er een goed beeld over de veiligheidsbeleving in de gemeenten en komen mogelijke aandachts- en verbeterpunten naar voren. Ook kunnen de gemeenten met de uitkomsten nog beter het beleid en de inzet bepalen op het gebied van veiligheid voor de komende jaren. Het invullen van de enquête is daarom zowel voor de inwoners als voor de gemeenten van groot belang.

Deze week krijgen ongeveer 3.200 geselecteerde inwoners uit het Land van Heusden en Altena een brief toegestuurd om de enquête digitaal in te vullen. Dit kan tot 18 maart. Echter ook inwoners die geen brief hebben ontvangen kunnen aan het onderzoek deelnemen. De enquête is te vinden op de website www.samenwerkendegemeenten-aww.nl/enquete.