Quickscan naar alternatief groot podium

GORINCHEM – Het college van b&w van de gemeente Gorinchem heeft de gemeenteraad eind januari voorgesteld een quickscan uit te voeren naar de mogelijkheden voor een alternatief groot podium in Gorinchem.

Een alternatief is nodig want het pand van De Nieuwe Doelen is in slechte staat. Voor een renovatie van het pand aan de Haarstraat of nieuwbouw zijn de kosten geraamd op circa 9,5 miljoen euro. De gemeentelijke begroting biedt hiervoor geen ruimte. Met een alternatief podium wil het college de lokale, sociaal maatschappelijke activiteiten die nu vaak in De Nieuwe Doelen plaatsvinden, in ieder geval veiligstellen.

In afwachting van de resultaten van de quickscan en het definitieve besluit over de toekomst van De Nieuwe Doelen, stelt het college de raad voor om de subsidie voor het professionele programma aan Drijver en Partners te beëindigen. Dat betekent dat er in het komende seizoen geen professioneel programma meer te zien is in De Nieuwe Doelen. Voorlopig blijft De Nieuwe Doelen open voor de sociaal maatschappelijke activiteiten.

Op 18 februari staat het raadsvoorstel over De Nieuwe Doelen op de agenda van de gemeenteraad tijdens de parallelsessie voor beraad en advies. Naar verwachting is de quickscan voor de zomer afgerond.