Zorgen over zorgklasje Burg. Verschoorschool

Sinds enkele jaren functioneert er een zorgklasje in de Burg. Verschoorschool in Sleeuwijk van ongeveer 10 kinderen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis. Nu blijkt uit informatie die de fracties heeft bereikt dat in de plannen voor de nieuw te bouwen Brede School in Sleeuwijk geen rekening is gehouden met deze groep kinderen en dat deze groep in dat geval hun zo waardevolle ontmoetingen dreigt kwijt te raken. De wethouder heeft op mondelinge vragen van het CDA bevestigend geantwoord dat er inderdaad geen plaats is voor dit zorgklasje in de nieuwe Brede School.
;
Omdat de SGP en CDA zorg voor de kwetsbaren in de samenleving een belangrijk thema vinden, wil men weten welke mogelijkheden het college ziet om tot een oplossing te komen zodat deze groep kinderen hun zo waardevolle ontmoetingen blijven houden en of men bereid is om met Syndion in gesprek te gaan en tot een passende oplossing te komen.