Voorjaarsinspectie van 550 km dijken

Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. Het gras is dan nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt dan snel opgemerkt. Urgente herstelwerkzaamheden voert het waterschap direct uit, het herstel van de overige schade volgt in de loop van het jaar. Komend najaar, aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen, liggen de dijken er dan weer goed bij.
;
Voor het eerst gebruiken de dijkeninspecteurs een speciale app op hun mobiele telefoons of tablets, waarmee ze schadegevallen nauwkeurig kunnen vastleggen en -vergezeld van foto’s- direct kunnen doorzenden naar het hoofdkantoor.