Pas op met parkeren bij De Tol

Hierdoor is er geen noodzaak meer om in het groen of op de trottoirband tegenover de haakse vakken te parkeren.
;
De BOA’s zullen de komende tijd dan ook toezien dat alleen in de vakken geparkeerd wordt, zoals de nieuwe bebording ook aangeeft.