Kindergemeenteraad in de gemeente Woudrichem

Hierin beslissen de kinderen aan welke maatschappelijke projecten zij financiële steun geven. De projecten zijn ingediend door organisaties uit de gemeente Woudrichem. De kindergemeenteraad heeft de taak om € 2.000 toe te kennen aan één of meerdere projecten.
;
Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering, hebben de kinderen gastlessen gevolgd waarin Woudrichemse gemeenteraadsleden uitleg kwamen geven over hun raadswerk en het functioneren van de raad. Daarna mochten de kinderen in de raadzaal van Woudrichem tijdens een zogenaamde commissievergadering debatteren over de twaalf ingediende projecten en hun voorkeuren uitspreken.
;
Aan de besluitvormende vergadering nemen vijf basisscholen deel. Dit zijn de basisscholen Oudendijk, Eben Haëzer, ’t Ravelijn, Waardhuizen en d’ Uylenborch. Zij besluiten dan welk project (of welke projecten) daadwerkelijk een bijdrage ontvangt (of ontvangen). Aan het eind van de vergadering wordt aan het winnende project een cheque overhandigd. Iedereen is van harte welkom om de besluitvormende vergadering van de Kindergemeenteraad op donderdag 4 februari om 19.00 uur vanaf de publieke tribune te volgen.