Koninklijke Onderscheiding voor Dhr. van der Stelt

De heer Van der Stelt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats rond 20.30 uur tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de vrijwillige brandweer Werkendam.
;
De heer Van der Stelt is op 1 januari 1982 aangesteld als aspirant-brandwacht en heeft de jaren daarop volgend diverse functie gerichte diploma’s behaald om toe te kunnen treden tot het brandweerkorps. Na 34 jaar neemt hij als Bevelvoerder in de rang van Brandmeester afscheid van de vrijwillige brandweer, team Werkendam. De heer Van der Stelt heeft zich al deze jaren intensief ingezet in het belang van de openbare orde en veiligheid.