John Bakker benoemd tot wethouder

Hij volgt de heer Peter van der Ven op. Vooralsnog wordt de portefeuille van Van der Ven volledig overgenomen door John Bakker. John Bakker was raadslid namens Lokaalbelang. Binnen de partij hield John zich de afgelopen periode vooral bezig met zaken die in de commissie Bestuur werden besproken. Verder was hij als voorzitter van de commissie Grondgebied goed ingevoerd in de daar te bespreken onderwerpen. John woont in Sleeuwijk en is al jaren actief in de dorpsgemeenschap. Zo is hij onder meer voorzitter van het 4 mei comité, bestuurslid van Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk en voorzitter van de Stichting Avond4daagse Sleeuwijk.
;
De portefeuille van Peter bevatte met name de publieke taken in het sociale domein. Zo heeft hij sturing gegeven aan het decentralisatieproces waarbij de zorgtaken van het rijk naar de gemeente werden overgeheveld. Het belang van goed onderwijs en voldoende sportmogelijkheden voor de jeugd waren enkele van zijn beleidsspeerpunten. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente Werkendam. Met Peter van der Ven vertrekt in Werkendam een zeer betrokken en gedreven bestuurder. Wim de Graaf is geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de fractie van Lokaalbelang.