Verkeersoverlast door werkzaamheden riool

Door werk aan het riool en het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) worden straten opgebroken. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven. De gemeente vervangt een rioolgedeelte tussen Sigmondstraat en Van Heldenstraat. Daarna wordt de randvoorziening riolering in de rijweg achter de Bethelkerk aangelegd. Een randvoorziening is een bergingsriool met overstorten dat in de Van Heldenstraat en Bakkerskilstraat wateroverlast bij extreme buien moet beperken.
;
Het werk kan voor overlast zorgen voor bewoners en verkeer. De gemeente vraagt uw begrip hiervoor. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Engel van der Stelt via telefoonnummer 0183-507353 of per e-mail via engel.van.der.stelt@werkendam.nl.