Groen Licht! voor Hoppas Dussen

Het kinderdagverblijf ontvangt dit certificaat “Groen Licht” omdat zij op meerdere manieren hebben laten zien dat ze de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van jonge kinderen bevorderen en daar ook de ouders bij betrekken. Het gemeentebestuur vindt aandacht voor verkeersveiligheid ook voor de jongste inwoners, van groot belang.
;
Zodra een ouder met zijn kind de deur uitgaat, nemen ze beiden deel aan het verkeer. Dat betekent echter nog niet dat iedere volwassene die met kinderen op pad gaat, deze situatie ook gebruikt om kinderen op te voeden tot veilige verkeersdeelnemers. Juist op jonge leeftijd zijn kinderen erg gevoelig voor het inslijpen van goede gewoontes.
;
Om veel ouders en opvoeders van jonge kinderen en natuurlijk de kinderen zelf te bereiken zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (de kindcentra) een belangrijke schakel.