Veiligheid dijken Rivierengebied verbeterd

De risico’s die er zijn, zijn beheersbaar en worden aangepakt. Dat blijkt uit de ‘veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2015′ van Waterschap Rivierenland. Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland jaarlijks een beeld van de risico’s ten aanzien van de veiligheid van de 537 kilometer dijken langs de grote rivieren. In vergelijking met 2014 is de situatie in 2015 in meerdere opzichten verbeterd. Er voldoen opnieuw meer kilometer dijken aan de normen en meer kilometers worden op dit moment versterkt.
;
Het grote aantal dijkverbeteringsprojecten dat in uitvoering is, is een extra punt van aandacht in de risico-analyse. Onlangs verbeterde dijken hebben nog niet meteen hun maximale sterkte omdat de grasmat zich nog moet ontwikkelen en de grond zich nog moet ‘zetten’. Hier worden maatregelen voor getroffen. De rapportage wordt ter kennis gebracht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, die toezichthouder is.