Verontreiniging Afgedamde Maas

Dunea neemt geen enkel risico als het gaat om waterkwaliteit. Daarom is de inname van Maaswater gestopt en is overgeschakeld op inname van water uit rivier de Lek. Dit water is van goede kwaliteit. De drinkwaterproductie kan dus gewoon doorgaan. Drinkwaterklanten merken niets van deze noodmaatregel. Dunea werkt samen met Waterschap Rivierenland om de oorzaak van de verontreiniging op te sporen.
;
Waterschap Rivierenland heeft maatregelen genomen om de vervuiling in kaart te brengen en de bron te achterhalen. Er zijn tientallen monsters genomen in het getroffen gebied.